Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Strona główna

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Zielone 15, tel. 780 511 840

Gmina Miejska Kraków uruchomiła wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wypożyczalnia działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, natomiast siedziba Wypożyczalni jest zlokalizowana w Krakowie, os. Zielone 15 i funkcjonuje 3 dni w tygodniu, od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z wypożyczalni może skorzystać każda osoba będąca mieszkańcem Krakowa. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, jedynie za jego wypożyczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 5% jego wartości. Sprzęt wypożyczany jest wg kolejności zgłoszeń, w miarę jego dostępności.

Szczegóły dotyczące warunków użyczenia, funkcjonowania wypożyczalni i dostępnego sprzętu zawarte są w regulaminie wypożyczalni dostępnym na stronie internetowej wypożyczalni w zakładce REGULAMIN.